Αδειoδότηση & Περιβαλλοντική Συμμόρφωση Ενεργειακών Υποδομών

Λαμβάνοντας υπόψιν την πολυπλοκότητα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τις διοικητικές κυρώσεις και την ποινική ευθύνη σε περίπτωση παράβασης, είναι μονόδρομος να επιλέξετε έναν εξειδικευμένο δικηγόρο για να σας υποστηρίζει και να σας καθοδηγεί, πριν από οποιαδήποτε κρίσιμη εταιρική απόφαση. Η εξαιρετική ομάδα μας περιλαμβάνει τεχνικούς (πολιτικούς και χημικούς μηχανικούς, μηχανικούς μεταλλείων και γεωλόγους) με μακρά εμπειρία σε πολύπλοκα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και το γραφείο μας παρέχει πλήρη υποστήριξη στα ακόλουθα στάδια αδειοδότησης και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης:

 • Εφαρμοστέα νομοθεσία και ανάλυση του νομικού πλαισίου.
 • Προκαταρκτική και κύρια μελέτη σκοπιμότητας.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 • Τεχνική Μελέτη.
 • Έκθεση Βιωσιμότητας.
 • Περιβαλλοντική Αποκατάσταση.
 • Εγγυητική Επιστολή Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης.
 • Διερεύνηση αγοράς ιδιωτικής γης, διαπραγματεύσεις με τους ιδιοκτήτες και υποστήριξη της διαδικασίας απαλλοτρίωσης.
 • Αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας σύνθετων μονάδων επεξεργασίας.
 • Κάθε άδεια που απαιτείται στο στάδιο σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας ή συντήρησης μιας ενεργειακής υποδομής.

Επικοινωνήστε μαζί μας  για να προγραμματίσουμε μια συνάντηση.