Δίκαιο Ενέργειας - Μεταλλεία & Λατομεία

Η Μαριάνα Μαντζάρη, ιδρύτρια του γραφείου mM Law Yard είναι δικηγόρος με εμπειρία στον κλάδο της εξόρυξης. Η ομάδα μας περιλαμβάνει επίσης έμπειρους τεχνικούς σε αυτόν τον κλάδο. Επιλέγοντας το γραφείο μας μεταφέρεστε αυτόματα στο ασφαλές πεδίο των ποιοτικών παραδοτέων. Eνδεικτικά:

  • Οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την εφαρμογή της Μεταλλευτικής και Λατομικής Νομοθεσίας και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
  • Διαδικασία χορήγησης ή ανανέωσης μεταλλευτικών και λατομικών δικαιωμάτων.
  • Σύνταξη και υποβολή ετήσιων εκθέσεων δραστηριότητας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Eνέργειας.
  • Τέλη παραχωρήσεων.
  • Υποβολή δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο και σχετική συμμόρφωση.
  • Άδεια αγοράς, κατοχής και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών και εξοπλισμού ή συστήματος ανατινάξεων.
  • Φόρτωση και κάθε είδους μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
  • Αδειοδότηση οποιασδήποτε εγκατάστασης εντός πεδίου.
  • Συμμόρφωση μηχανημάτων έργου.
  • Ασφάλιση αστικής ευθύνης, εξοπλισμού και εργασιών.

Οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι μπορούν να σας συμβουλεύσουν σχετικά με την αναγκαιότητα ασφάλισης συγκεκριμένων κινδύνων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε μια συνάντηση με βάση τις ανάγκες σας.