Υγεία και Ασφάλεια

Η Υγεία και η Ασφάλεια προηγούνται.

Ποιος κάνει τι, πότε και πώς;

Είναι πολύ σημαντικό για τις εταιρείες να δημιουργήσουν ή να ενημερώσουν την πολιτική τους για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων τους και να είναι πιστές στην πιο σημαντική δέσμευση για ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας.

Οι κίνδυνοι στο χώρο εργασίας μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα, όπως αναπηρίες, ακρωτηριασμούς, τύφλωση, εγκαύματα και θανάτους. Επιπλέον, μπορεί να επιφέρουν μεγάλο κόστος για την εταιρεία σας (π.χ. ποινική ευθύνη, αγωγές, διοικητικά πρόστιμα και ζημίες στον εταιρικό εξοπλισμό).

Επικοινωνήστε μαζί μας και το γραφείο μας θα προετοιμάσει, τροποποιήσει ή αναθεωρήσει την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της Εταιρείας σας με βάση τη στρατηγική σας, την ισχύουσα νομοθεσία για την επιχείρησή σας και τις βέλτιστες πρακτικές.

Επιπλέον, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε ορίζοντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, προκειμένου οι κατευθυντήριες γραμμές σας για την Υγεία και  Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο να γίνουν κατανοητές και σεβαστές από τους εργαζομένους σας.

Οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι μπορούν να σας συμβουλεύσουν σχετικά με την αναγκαιότητα ασφάλισης συγκεκριμένων κινδύνων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε μια συνάντηση με βάση τις ανάγκες σας.