Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, οι όροι χρήσης, η πολιτική απορρήτου και cookies, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το δικηγορικό μας γραφείο, mM Law Yard, καθορίζουν τη βάση στην οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο και πώς προστατεύουμε το απόρρητό σας. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@mmlawyard.com

Περιεχόμενο της ιστοσελίδας

Το δικηγορικό γραφείο, mM Law Yard, είναι εγγεγραμμένο στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, και ιδρύθηκε από τη δικηγόρο Αθηνών, Μαριάνα Μαντζάρη.

Όροι χρήσης

Ο ιστότοπος μας παρέχει γενικές πληροφορίες. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Οι Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Δήλωση αποποίησης

Ο ιστότοπος μας και το περιεχόμενο του δεν περιέχουν, αποτελούν ή  υποκαθιστούν νομικές συμβουλές ή υπηρεσίες.

Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, καθώς διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το περιεχόμενό του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πνευματική ιδιοκτησία

Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της είναι ιδιοκτησία του δικηγορικού γραφείου, mM Law Yard, ιδιαίτερα της Μαριάνας Μάντζαρη, της δικηγόρου που το ίδρυσε. Σε περίπτωση άλλων παραπομπών στον ιστότοπο μας, κάθε συγγραφέας έχει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου πνευματικά  δικαιώματα.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε ή να δημιουργήσετε αντίγραφα του περιεχομένου ή τυχόν δημοσιεύσεων σε αυτόν τον ιστότοπο για προσωπική σας χρήση με τη σχετική αναφορά στο γραφείο μας. Εάν πρόκειται να μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες με τρίτα μέρη, χρειάζεστε τη γραπτή συγκατάθεσή μας με προηγούμενη ενημέρωση του σκοπού χρήσης από πλευράς σας. 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι Όροι Χρήσης αυτού του ιστότοπου και τυχόν διαφορές που προκύπτουν ή σχετίζονται με αυτούς θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ενώ αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.